Mgr., Bc. Radka Šimáková

Psychoterapeutka Radka Šimáková
psychoterapie pro dospělé

Vzdělání: 

 • 2023 – doposud – specializační vzdělávání v oboru Psychoterapie na IPVZ
 • 2011 – doposud – specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie na IPVZ
 • 2023 – obhájení rigorózní práce, PhDr. (stud. program: Psychologie, Masarykova univerzita, Brno)
 • 2022 – 2023 – Kurz terapie partnerského vztahu (Knop, Zemanová, 108 hodin)
 • 2019 – kurz Práce s časovou osou (Chvála, Trapková, 20 hodin)
 • 2012 – 2017 – sebezkušenostní část Komplexního psychoterapeutického výcviku v dynamickém směru s důrazem na celostní – psychosomatický přístup (Fürst, Friedrichová, Knop, Zemanová, 676 hodin)
 • 2006 – 2011 – studium jednooborové Psychologie, Mgr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2009 – 2011 – Učitelská způsobilost (specializace: Psychologie, Univerzita Palackého)
 • 2009 – 2010 – kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví (Univerzita Palackého)
 • 2004 – 2008 – studium Sociální patologie a prevence, Bc. (Univerzita Hradec Králové)

Odborná praxe: 

 • 2016 – dosud – Psychoterapeutické centrum Hradec Králové
 • 2011 – dosud – psycholožka ve zdravotnictví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
  • 2017 – dosud – Léčebna návykových nemocí Nechanice
  • 2011 – dosud – Psychiatrická klinika
  • 2011 –  2012  – Rehabilitační klinika
 • 2009 – 2010 – poradce – psycholog v Bílém kruhu bezpečí

Psycholožka, která nabízí pomoc dospělým a dospívajícím klientům v různých životních situacích a etapách. Pracuje s klienty a klientkami, kteří se potýkají s osobními, vztahovými
či rodinnými problémy, s aktuálními životními těžkostmi, mají psychosomatické obtíže,
trápí je psychiatrické onemocnění, včetně závislostí. Nabízí rovněž párovou terapii. Ke klientům přistupuje s respektem a profesionální etikou. Je jí vlastní aktivní a zodpovědný přístup životu.

Je členkou České asociace pro psychoterapii a Asociace klinických psychologů ČR.

Supervize: MUDr. Elena Křivková, PhDr. Dana Dobiášová