Ceník a podmínky

 

Cena za sezení se pohybuje v rozsahu od 600 do 1500 Kč podle konkrétního terapeuta.

 

MUDr. Křivková

individuální terapie 1000 Kč / 50 - 55 min
individuální supervize 1100 Kč / 50 - 55 min
týmová supervize v HK 1200 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Vojtíšková

individuální konzultace 700 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Vraspírová

individuální konzultace 1000 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Lenderová

individuální konzultace 600 Kč / 50 - 55 min
session in english 600 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Šimáková

individuální konzultace 800 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Válková Tarasova

individuální konzultace 600 Kč / 50 - 55 min
session in english/russion 600 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Krahulcová

individuální konzultace 800 Kč / 50 - 55 min
session in english 800 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Dündar

individuální konzultace 600 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Klimšová

individuální konzultace 600 Kč / 50 - 55 min

PhDr. Řeháková

individuální konzultace 700 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Kudrnová

individuální konzultace 500 Kč / 50 - 55 min
párová/rodinná konzultace

700 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Kožíšková

individuální konzultace 700 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Bortlíková

individuální konzultace 700 Kč / 50 - 55 min

Mgr. Brož

individuální konzultace 700 Kč / 50 - 55 min
párová konzultace

800 Kč / 50 - 55 min

BA Vontorčíková

individuální konzultace/session in english 1000 Kč / 50 - 55 min
párová konzultace/couples therapy

1500 Kč / 50 - 55 min

Supervize KBT/ACT 1000 Kč / 50 - 55 min

Způsob úhrady

1/ platba v hotovosti
V případě jednorázové konzultace platí klient terapeutovi příslušnou částku na konci sezení. V případě, že se klient domluví s terapeutem na sérii sezení, klient platí za sezení právě skončené a současně platí zálohu na sezení další. Na posledním sezení pak neplatí. Záloha propadá v přesně specifikovaných případech – viz. storno podmínky.

2/ bankovní převod
Platbu bankovním převodem si klient může s terapeutem domluvit, pokud ovšem takovou možnost terapeut nabízí. Platba převodem probíhá vždy s časovým předstihem alespoň 3 pracovní dny, aby v den sezení byla částka vždy uhrazena.

Storno podmínky

V případě, že se klient na plánované sezení nemůže dostavit, je nutné, aby se omluvil alespoň 24 hodin předem. V případě, že se neomluví, nebo se omluví v čase kratším, než 24 hodin před domluveným sezením, klient termín musí uhradit. Žádáme všechny klienty, aby již domluvené termíny rušili pouze ve výjimečných situacích.

Právní aspekt nabízených služeb

Jednotliví členové týmu poskytují služby na vlastní účet a odpovědnost. Smluvní vztah vzniká pouze mezi konkrétním terapeutem a klientem. Provozovatel těchto internetových stránek nepřebírá vůči klientům žádnou odpovědnost, leda že sám vystupuje v roli terapeuta.

Jakoukoli nespokojenost s našimi službami může klient komunikovat se svým terapeutem, event se může písemně vyjádřit buď do schránky, umístěné v hale centra nebo zasláním mailu na poradna@psycholog-hradec-kralove.cz. Vítáme zpětnou vazbu, i negativní, protože ěříme, že nás může posounout k lepší kvalitě našich služeb. Preferujeme  ne-anonymní a konkrétní připomínky.

Anonymita klientů a GDPR

Psychoterapeuti pracující na půdě Psychiatrické ambulance Elenio s.r.o jsou ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, ze sezení pořizují důkladnou dokumentaci, se kterou zacházejí podle pravidel GDPR. Poradci nejsou ve smluvním vztahu se zdravotními pojišťovnami, nevedou tedy žádnou evidenci o svých klientech určenou ke kontrole jiným institucím. Informace z terapií můžou být konzultovány v rámci terapeutického týmu centra nebo se supervizory za účelem zkvalitňování psychoterapeutických a poradenských  služeb. Hluboce ctíme zásadu důvěry a anonymitu klienta.