Jak probíhá psychoterapie

Terapeutický vztah

Terapeut a klient se postupně poznávají a budují vzájemnou důvěru. Terapeutická sezení se tak mohou pro klienta stát specifickým vztahem s dostatečnou podporou, někdy tomuto nastavení říkáme pracovní aliance. Velmi nám záleží, aby se mohl klient během setkání cítit bezpečně a tedy aby mohl mluvit zcela otevřeně. Pak může za pomoci doprovodu terapeuta či psychologa rozklíčovat svoji životní situaci, ve které se nachází. Případně může objevit nebo si lépe uvědomit svoje individuální osobnostní mechanismy, které se podílejí na jeho aktuální situaci a které ho celoživotně negativně ovlivňují. Čím jasnější a přehlednější se životní situace nebo problém pro klienta stává, tím více se otevírají možnosti vedoucí k žádoucí změně. Není v psychologově či terapeutově moci, aby vyřešil problémy za svého klienta, může ho však za pomoci vzájemného dialogu a trefných otázek podpořit, posunout, nabídnout mu nový úhel pohledu, aby klient nakonec sám překonal překážky, se kterými si nevěděl rady.

Podpora uvědomění

Základním principem v terapii je podporovat klientovo uvědomění, aby si klient co nejlépe mohl určit a pojmenovat své potřeby. Je-li ta či ona potřeba dosažitelná, vede terapeut klienta k uvědomění, co může ve svém životě klient k jejímu dosažení udělat. V opačném případě klient za pomocí terapeuta hledá způsob, jak se se situací vyrovnat. Psycholog či terapeut neurčuje, co je správně a co špatně, je spíše klientovým průvodcem, aby klient mohl v životě jednat právě takovým způsobem, jaký si sám zvolí.

Pomůže psychoterapie každému?

Často se klient na počátku ptá, zda mu terapie pomůže. Odpověď nikdy dopředu nevíme. Někdy se stane, že klient zažívá v životě nespokojenost či bezradnost, přijde k terapeutovi či psychologovi pro radu a ten, ať už se zachová jakkoliv, klientovi v jeho životním problému bohužel nepomůže. Ale naštěstí tomu tak není příliš často a většinou se to stává, když klient přichází s nereálnými očekáváními a od terapeuta požaduje „zázračnou" radu či postup anebo urychlené vyřešení svých hlubších a dlouhodobých problémů. Obecně lze říci, že psychoterapie valné většině klientů pomáhá, a to zejména těm, kteří jsou motivovaní aktivně se podílet na své životní změně.

Délka práce a počet sezení

Mezi časté otázky patří i dotazy na délku terapie. Jak dlouho bude klient ke svému psychologovi či terapeutovi chodit je velmi individuální. Někdy klientovi stačí jedno, dvě či tři sezení, aby se ve své situaci lépe zorientoval. Lepší orientace může klientovi pomoci, aby našel směr, jak se situací naložit již bez další podpory terapeuta. Tento typ práce krátkodobějšího charakteru bychom mohli pojmenovat jako psychologické poradenství.

Častěji se však stává, že v průběhu několika setkání se postupně klientovi otevírají oči, zažívá plný potenciál systematické psychoterapie a pracuje s novými tématy, která přesahují původní „zakázku“. Hledá postupné kroky, jak měnit svůj život podle svých potřeb a přání. Systematická terapie může tedy probíhat měsíce i roky. Důležité je, že hlavní slovo v rozhodování ohledně délky terapie má klient sám. V terapii klient pokračuje pouze za předpokladu, že v této společné práci vidí smysl, když tedy sám vidí, že mu terapie pomáhá.