Spolupráce

Právě teď hledáme nové kolegy.

Průběžně nabízíme spolupráci s kolegy, kteří mají zájem o samostatnou práci se soukromými klienty na živnostenský list. Spolupráce s námi je vhodná souběžně s jiným pracovním úvazkem.

Podmínkou je mít psychoterapeutický výcvik a poradenskou praxi. Kromě zkušeností s individuálními konzultacemi s dospělými klienty je výhodou chuť a schopnost poradensky pracovat s páry, s rodinami, s dětmi, případně kontakt s klinickým prostředím a práce s různými diagnostickými skupinami v rámci zdravotnických zařízení.

Výhodou je i schopnost vést terapii v angličtině či jiných světových jazycích.

V případě zájmu napište a zašlete CV na elena.krivkova@gmail.com.

Terapeutický výcvik

Pokud máte zájem o psychoterapeutický výcvik, můžeme doporučit nový výcvik v gestalt terapii, který od podzimu 2015 organizuje společnost Gestalt s.r.o.. Tento terapeutický výcvik nabízí komplexní vzdělání v gestalt terapii, osvojování teorie, možnost sebepoznávání a nácvik praktických dovedností. Program kurzu vyhovuje českým i mezinárodním standardům. Lektorský tým zahrnuje domácí i zahraniční odborníky pod vedením MUDr. Jana Roubala.