Spolupráce

Průběžně nabízíme spolupráci s kolegy, kteří mají zájem o samostatnou práci se soukromými klienty na živnostenský list. Spolupráce s námi je vhodná souběžně s jiným pracovním úvazkem.

Podmínkou je mít psychoterapeutický výcvik a terapeutickou praxi. Kromě zkušeností s individuální terapií s dospělými klienty je výhodou chuť a schopnost terapeuticky pracovat s páry, s rodinami, s dětmi a se specifickými diagnostickými skupinami.

Výhodou je i schopnost vést terapii v angličtině či jiných světových jazycích.

V případě zájmu napište a zašlete CV na elena.krivkova@gmail.com.

Terapeutický výcvik

Pokud máte zájem o psychoterapeutický výcvik, můžeme doporučit nový výcvik v gestalt terapii, který od podzimu 2015 organizuje společnost Gestalt s.r.o.. Tento terapeutický výcvik nabízí komplexní vzdělání v gestalt terapii, osvojování teorie, možnost sebepoznávání a nácvik praktických dovedností. Program kurzu vyhovuje českým i mezinárodním standardům. Lektorský tým zahrnuje domácí i zahraniční odborníky pod vedením MUDr. Jana Roubala.