Nejčastější psychické problémy

Zde se můžete podívat na nejčastější problémy, se kterými se psycholog nebo psychoterapeut setkává.

 • životní krize
 • partnerské krize, ztráta důvěry v partnera
 • nevěra partnera, paralelní partnerské vztahy klienta, potřeba rozhodnutí
 • problémy s intimitou ve vztahu
 • problémy v navazování vztahů (přátelských či partnerských)
 • problémy v mezilidských vztazích
 • impulzivita, nestálost ve vztazích
 • nízká sebedůvěra
 • sociální fobie
 • úzkost a strach
 • závislost na alkoholu, závislost na drogách, gambling
 • panické ataky
 • fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie atd.)
 • deprese, ztráta životní motivace
 • traumatická událost v rodině
 • obsedantně kompulzivní potíže (OCD)
 • psychosomatické potíže

Některé z vyjmenovaných problémů jsou přímo psychiatrické diagnózy, co však neznamená, že se musíte zákonitě stát psychiatrickými pacienty. Včasné podchycení problému v psychoterapeutickém procesu může předejít psychiatrické stigmatizaci.

Na druhou stranu – je možné, že berete psychofarmaka a chcete se jich zbavit, zjišťujete však, že jejich vysazením se váš stav zhoršuje na původní úroveň a že se bez nich neobejdete. Anebo psychofarmaka nemají ve vašem případě dostatečný efekt.

V těchto případech může doplnění psychoterapeutické péče k původní farmakoterapeutické pomoct k vysazení psychofarmaka, event ke zlepšení stavu v případě jeho nedostatečného efektu.

Nepochybně jsou však stavy, které vyžadují doživotní užívání psychofarmak.

V našem týmu máme v tuto chvíli minimálně jednoho zkušeného psychiatra, takže jsme schopni poskytovat kompetentní konzultace na téma kombinace obou terapeutických přístupu.

V případě, že stav je natolik závažný, že vyžaduje taky farmakologickou podporu, spolupracujeme s psychiatry v regionu. Vzhledem k tomu, že naše pracoviště nemá statut zdravotnického zařízení a nemá smluvní vztah se žádnou pojišťovnou, nemáme oprávnění a možnost léky předepisovat.