Nejčastější psychické problémy

Zde se můžete podívat na nejčastější problémy, se kterými se terapeut nebo poradce setkává.

 • životní krize
 • partnerské krize, ztráta důvěry v partnera
 • nevěra partnera, paralelní partnerské vztahy klienta, potřeba rozhodnutí
 • problémy s intimitou ve vztahu
 • problémy v navazování vztahů (přátelských či partnerských)
 • problémy v mezilidských vztazích
 • impulzivita, nestálost ve vztazích
 • nízká sebedůvěra
 • sociální fobie
 • úzkost a strach
 • závislost na alkoholu, závislost na drogách, gambling
 • panické ataky
 • fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie atd.)
 • deprese, ztráta životní motivace
 • traumatická událost v rodině
 • obsedantně kompulzivní potíže (OCD)
 • psychosomatické potíže

Některé z vyjmenovaných problémů jsou přímo psychiatrické diagnózy, co však neznamená, že se musíte zákonitě stát psychiatrickými pacienty. Včasné podchycení problému v poradenském procesu může předejít rozvoji poruchy a psychiatrické stigmatizaci.

Na druhou stranu – je možné, že berete psychofarmaka a chcete se jich zbavit, zjišťujete však, že jejich vysazením se váš stav zhoršuje na původní úroveň a že se bez nich neobejdete. Anebo psychofarmaka nemají ve vašem případě dostatečný efekt.

V těchto případech může doplnění psychoterapeutické nebo poradenské péče k původní farmakoterapeutické pomoct k vysazení psychofarmaka, event ke zlepšení stavu v případě jeho nedostatečného efektu. Nepochybně jsou však stavy, které vyžadují doživotní užívání psychofarmak.

Výhodou našeho volného združení je úzké propojení týmu poradců na Psychiatrickou ambulanci Elenio s.r.o, kde je poskytovaná jak psychoterapie na pojišťovnu, tak psychofarmakoterapie. Klienti poradců mají možnost konzultovat svůj psychický stav a užívání psychofarmak s psychiatry ambulance. Výjimkou není ani společné vedení poradce a psychiatra, které může vést k rychlejší stabilizaci klienta.