Mgr., Bc. Hana Vojtíšková

Psychoterapeutka Hana Vojtíšková
psychoterapie pro dospělé, arteterapie

Vzdělání:

 • 1996 Absolvovala studium na Jihočeské univerzitě obor arteterapie.
 • 2014 Studium sociální pedagogiky na UHK 
 • 2000-2005 Dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii. Výcvik je akreditovaným programem MŠMT ČR
 • 2004  Kurz „Tělo a krize“ pod vedením PhDr. Y. Lucké a PhDr. L. Kobrleho
 • 2011 Licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží Miroslava Huptycha
 • 2017 Absolventka kurzu „My Backpack“-specifické metody pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. 
 • Komplexní výcvik SANDPLAYING (A. Vávrová) – využití herního pískoviště v diagnostice, poradenství a terapii

Odborná praxe:

 • V současné době, od roku 2021 pracuje jako arteterapeutka na Psychiatrickém oddělení v Pardubické nemocnici
 • Pro centrum pracuje od roku 2010 v modalitě poradce.
 • 2018-2021 Koordinátorka pobočky organizace HoSt Home-Start ČR v Hradci Králové
 • 1996-2018 Arteterapeutka PK FN v Hradci Králové
 • 2004-2007 Pracovník Linky Důvěry v Hradci Králové
 • 2003-2017 Externí spolupracovník Lékařské fakulty v Hradci Králové. Semináře a cvičení- Arteterapie
 • 2004–2007 Externím zaměstnancem UHK-výuka Arteterapie – katedra VV a SP
 • Jako lektorka vede kurzy arteterapie 
 • Spolupracuje s Dlouhodobým výcvikem v integrativní psychoterapii

Při arteterapeutické práci Hanka využívá výtvarného projevu jako prostředku k zobrazení
vnitřního světa a přirozenou tvořivost jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Samotnou tvůrčí činnost vnímá jako jeden z možných léčebných procesů. Uvolnění vnitřního
napětí i racionálně vytvořených ochranných mechanismů, které v průběhu práce můžeme
zažít, nám nabízí možnost uvědomit si podstatu svých problémů. Ačkoli pracuje s řadou
výtvarných technik, není jejím cílem rozvíjet umělecké dovednosti. Při práci nahlíží na
umělecký výtvor jako na formu komunikace se sebou samým. Vychází z předpokladu, že díky
symbolice artefaktu můžeme žitou skutečnost zahlédnout externalizovanou – s odstupem poskytujícím bezpečí. Výtvarné prostředky nám pak umožňují zobrazovaný problém řešit vlastními silami na papíře a samotná akce nám pak nabízí zkušenost s možností řešení
situace v bezpečné vzdálenosti. Každé ze zpracovávaných témat nese svým obsahem určitý
úsek života či prožívaného problému a můžeme zde hledat i archetypální symboly.
V neposlední řadě je tvorbou posilováno spontánní sebevyjadřování, sebedůvěra a sebevědomí člověka.

Dynamicky orientovanou psychoterapii ráda prokládá projektivními a arteterapeutickými technikami, které pomáhají nahlédnout a zpracovat momenty našeho života pro něž nám chybí slova.

Členka České arteterapeutické asociace (ČAA), České asociace pro psychoterapii (ČAP)
Supervizorka: PhDr. Dana Dobiášová